Кредит до заплата

Почти всеки го е изпитвал, но почти никой не си признава. Това, което българите често крият, е фактът, че периодично месечната им заплата закъснява. Но точно тогава, когато работодателят постави работниците си в затруднено положение, на помощ се явяват компаниите за бързи кредити. Новата им услуга „Кредити до заплата” е създадена именно, за да подкрепя тези, коит се чудят как да свъжат двата края, докато в крайна сметка не получат с доволно голямо закъснение месечното си възнаграждение.

„Кредити до заплата” представлява краткосрочна услуга, която най-често обхваща суми до 1000 лв. и се отпуска без допълнително обезпечение за срок от 15 до 45 дни. Процедурата по кандидатстването не изисква поръчители или ипотеки, необходимо е единствено кандидатът да е пълнолетен и да разполага с валидна лична карта. Попълването на самата заявка може да стане както във фирмен офис, така и online или по телефон. Практиката показва, че одобрението е супер бързо и най-често е факт до минути, но в екстремни случаи може да отнеме и цяло денонощие. Горе-долу още толкова време минава преди кредитополучателят да се сдобие с парите си. Това може да стане както на място, с банков превод или чрез разплащателната услуга Изи пей.

Такива са и основните варианти за връщането на договорената сума, което става на една единствена вноска. Тук е моментът да се подчертае, че много от компаниите за бързи кредити предлагат промоционално услугата „Кредити до заплата” при първо теглене и в такива случаи те не дължат лихва, ако изплатят задължението си в рамките на 30 дни. По-различна е ситуацията при тези клиенти, които се радват на промоционални условия, а освен това не са в състояние да изплатят навреме задължението си. В такива случаи е задължително некоректният платец да се свърже с кредитен консултант и да договори отлагане на падежа по задължението. Условията на компаниите за бързи кредити позволяват това да се прави срещу допълнителна такса, която клиентът трябва да заплати, за да отложи във времето плащането на главницата.