Обемът на бързите кредити нараства сериозно

Бързите кредити регистират пореден скок в първите месеци на 2017 г., казват цифрите на БНБ от март. Сериозен скок има и при намаляването на лошите заеми. Скокът е 13%, или близо 2.6 млрд. лв. В цялото продължение на 2016 г. възходът на заемите от този вид е бил над 10% като в някои моменти се е стигало и до 15%. Така покачването на капитала на небанковите дружества продължава да върви нагоре вече 2 г., след продължителен период с посока надолу.

Около 80% от заемите са към частници – 2.043 млрд. лв., процентът им нараства за разлика от процента на фирмите, които намаляват. Техният дял в целия размер на раздадените небанкови кредити е паднал до 18%. Сред кредитите за частни лица с най-голям дял са потребителските – 1.849 млрд. лв. Сумата е нараснала с 20.4% само в рамките на последната година. За разлика от парите, употребени за помощ при купуване на имот, които са паднали в рамките на година с 29.1%, или сума в рамките на 100 млн. лв.

 

Дългосрочните заеми нарастват В матуритетната структура личат заемите с връщане за над 5 г., които също показват огромен ръст – с 31.2% за 12 месеца до 957.6 млн. лв. За справка бързи кредити от типа „до заплата” – малки пачки с бързо връщане, които се показват в данните с връщане до 12 месеца, региситрират годишен скок от 8.9%, което значи спад от 0,2% ако вземем за пример предните 3 месеца.
Капиталите се трупат Различна водеща тенденция, която се вижда и задържа в сектора, е нарастването на капиталите. Лошите заеми са спаднали с над 15% в рамките на 12 месеца, до 388.6 млн. лв. Процентът им пада от малко над 30% преди 3 г., до 15% през този март. Главните поводи за стабилността на жанра са намаляването на безработните и повдигането на приходите на народа. Въпреки положителните промени в главните статистики на небанковите дружества за кредитиране, браншът пак е сериозно разделен. Според официалните цифри на БНБ от края на март, количеството на лицензираните дружества е 152. Освен че броят на кредитните компании остава доста висок, някой от компаниите все още прилагат някой некоректни трикове. Факт, с който потребителите се длъжни да се съобразяват.