Коя е най-добрата фирма за кредити?

Как да изберем най-добрата фирма за кредитиране? Всъщност такова понятие като „най-добрата” за всички няма. Една кредитна организация може да е отличен избор за едни кредитоискатели и не толкова удачен избор за други. Всичко зависи от собствената ни ситуация и предпочитания.

И все пак трябва да сте наясно с условията, предлагани поне от няколко фирми, за да имате база за сравнение. Какво да гледате?

  1. Условията за кредитиране трябва да са обозначени ясно – това означава фирмата да има сайт. Лицензираните коректни фирми нямат повод да се крият. Тъй, като повечето такива компании предоставят онлайн кредити, то от само себе си се разбира, че трябва да е наличен интернет сайт. Освен това тези компании провеждат активни онлайн компании, с които се рекламират, така че би трябвало да е лесно откриването им в онлайн пространството.
  2. Водещите кредитиращи организации за бързи заеми са посочили пълната информация за условията по кредитите. Най-лесният начин да се ориентира потребителят, е да си избере търсената сума на заема и срока на погасяване чрез приложенията на сайта на фирмата за бързи кредити. Така може да видите точната сума на вноската, която трябва да внесете. Размерът на лихвата обикновено за бързите заеми не се посочва, тъй като в масовия случай става дума за кратки срокове на връщане на парите. Вместо това се „говори” за такси по обслужване на кредитите или ГПР.
  1. Вижте общите условия в сайта – Често за бързите кредити не се подписва отделен договор на хартия. Вместо това всичко се случва онлайн и често изпращането на заявката за кредит е придружена и с изискване за съгласие с общите условия на компанията. Хората са свикнали машинално да отмятат квадратчето за съгласие, без да четат. По отношение на кредитирането обаче такова действие може да ви навлече сериозни проблеми. Специално внимание в тези общи условия трябва да отделите на условията при забавяне на погасяването на кредита. В документа трябва да е фиксирана както наказателната лихва при просрочване, така и изискването за незабавно плащане на целия заем, ако има такова.
  2. Проверете лиценза на фирмата – за тази дейност се изисква лиценз от БНБ. Затова проверете за наличието на такъв. Повечето фирми са публикували такъв в сайтовете си.
  3. Най-добре е да потърсите фирма, която е от по-отдавна на пазара, а не да рискувате с новосъздадена. Затова можете да питате близки и познати, ако имат опит с конкретна фирма, или пък да проверите в интернет за историята на съответната фирма